Tarieven

Tarieven en voorwaarden voor de pianolessen

Voor het seizoen 2022-2023 zijn de tarieven

 • leerlingen tot 21 jaar €90,00 per maand.
 • leerlingen van 21 jaar en ouder €108,90 per maand.
 • Aanschaf van een 10 Lessenkaart van 30, 45 of 60 minuten per les op aanvraag.
 • De tarieven zijn, voor zover van toepassing, inclusief btw.
 • Het maandtarief gaat uit van 10 maanden. Over de maanden juli en augustus betaalt u geen lesgeld en is er ook geen les.
 • De tarieven zijn gebaseerd op 36 lessen per jaar.
 • De lessen duren een half uur en worden wekelijks gegeven.
 • Het lesrooster loopt zoveel mogelijk parallel met het vakantierooster van regio Midden. Voor de exacte data raadpleeg hiervoor het vakantierooster op de website.
 • Bij maandelijkse betalingen dient het verschuldigde lesgeld bij vooruitbetaling te worden voldaan op rekening NL 54 RABO 0320 7630 48 t.n.v. Regina op Muziek. De betreffende factuur wordt u per mail toegezonden.
 • De docente kan in overleg met de leerling de les verplaatsen.
 • Bij verhindering van de leerling, minimaal 48 uur van te voren doorgegeven, kun je een inhaal-les af spreken. Deze inhaal-les dient in dezelfde week of uiterlijk een week later plaats te vinden en is alleen mogelijk wanneer er binnen het bestaande lesrooster ruimte is (bv. vanwege een afmelding). Als bovenstaande niet lukt dan vervalt de inhaal-les.
 • De leerling meldt zich af bij ziekte. Na vier weken aaneengesloten absentie hoeft er geen lesgeld meer betaald te worden en vervalt je vaste lestijd.
 • Bij ziekte van de docent wordt er voor vervanging gezorgd wanneer de absentie langer duurt dan twee weken aaneengesloten. Als blijkt dat vervanging niet mogelijk is dan vindt restitutie van het vooruitbetaalde lesgeld plaats vanaf de 3e les.
 • Van elke leerling ontvang ik in ieder geval graag de volgende gegevens:
  • Naam
  • E-mailadres
  • Mobiel telefoonnummer
  • Een ondertekend inschrijfformulier
 • De opzegtermijn voor het beëindigen van de lessen bedraagt 1 kalendermaand.

Tarieven voor organist

Standaard kerkdienst:
v.a. € 82,50
Kerkdienst op feestdagen (zoals Pasen/Pinksteren/Kerst):
v.a. € 92,50
Uitvaartdienst:
v.a. € 110,00

Meerprijs

Orgelbegeleiding bij koor/solist in standaard kerkdienst of op feestdagen
€ 25,00
Repeteren met koor/solist, thuis of in de kerk
€ 55,00 per uur
Overleg/advies met familie over bv. muziekkeuze bij uitvaart
€ 55,00 per uur

Als vergoeding voor reiskosten wordt er €0,37 per kilometer in rekening gebracht

Alle bedragen zijn inclusief btw.

© Copyright - Regina op Muziek | website - studio ZOO