Tarieven

Tarieven en voorwaarden voor de pianolessen

Voor het seizoen 2022-2023 zijn de tarieven

 • leerlingen tot 21 jaar €90,00 per maand.
 • leerlingen van 21 jaar en ouder €108,90 per maand.
 • Aanschaf van een 10 Lessenkaart van 30, 45 of 60 minuten per les op aanvraag.
 • De tarieven zijn, voor zover van toepassing, inclusief btw.
 • Het maandtarief gaat uit van 10 maanden. Over de maanden juli en augustus betaalt u geen lesgeld en is er ook geen les.
 • De tarieven zijn gebaseerd op 36 lessen per jaar.
 • De lessen duren een half uur en worden wekelijks gegeven.
 • Het lesrooster loopt zoveel mogelijk parallel met het vakantierooster van regio Midden. Voor de exacte data raadpleeg hiervoor het vakantierooster op de website.
 • Bij maandelijkse betalingen dient het verschuldigde lesgeld bij vooruitbetaling te worden voldaan op rekening NL 54 RABO 0320 7630 48 t.n.v. Regina op Muziek. De betreffende factuur wordt u per mail toegezonden.
 • De docente kan in overleg met de leerling de les verplaatsen.
 • Bij verhindering van de leerling, minimaal 48 uur van te voren doorgegeven, is het mogelijk een inhaal-les af te spreken. Deze inhaal-les dient in dezelfde week of uiterlijk een week later plaats te vinden en is alleen mogelijk wanneer er binnen het bestaande lesrooster ruimte is (bv. vanwege een afmelding).
 • De leerling meldt zich af bij ziekte. Na vier weken aaneengesloten absentie hoeft er geen lesgeld meer betaald te worden.
 • Bij ziekte van de docent langer dan drie weken aaneengesloten, wordt het lesgeld gerestitueerd.
 • Van elke leerling ontvang ik in ieder geval graag de volgende gegevens:
  • Naam
  • E-mailadres
  • Mobiel telefoonnummer
 • De opzegtermijn voor het beëindigen van de lessen bedraagt 1 kalendermaand.

Tarieven voor organist

Standaard kerkdienst:
v.a. € 82,50
Kerkdienst op feestdagen (zoals Pasen/Pinksteren/Kerst):
v.a. € 92,50
Uitvaartdienst
v.a. € 110,00

Meerprijs

Orgelbegeleiding bij koor/solist in standaard kerkdienst of op feestdagen
€ 25,00
Repeteren met koor/solist, thuis of in de kerk
€ 55,00 per uur
Overleg/advies met familie over bv. muziekkeuze bij uitvaart
€ 55,00 per uur

Als vergoeding voor reiskosten wordt er €0,37 per kilometer in rekening gebracht

Alle bedragen zijn inclusief btw.

© Copyright - Regina op Muziek | website - studio ZOO