Tarieven

Tarieven

Tarieven en voorwaarden voor de pianolessen

Voor het seizoen 2018/2019 zijn de tarieven

 • leerlingen tot 21 jaar €75,00 per maand.
 • leerlingen van 21 jaar en ouder €90,75 per maand.
 • 10 Lessenkaart (lessen van 30 minuten) €255,00
 • De tarieven zijn, voor zover van toepassing, inclusief btw.
 • Het maandtarief gaat uit van 10 maanden. Over de maanden juli en augustus betaalt u geen lesgeld.
 • De tarieven zijn gebaseerd op 38 lessen per jaar.
 • De lessen duren een half uur en worden wekelijks gegeven. Eén keer per 14 dagen een uur les behoort ook tot de mogelijkheden en is geschikt voor volwassenen en gevorderden.
 • Het lesrooster loopt zoveel mogelijk parallel met het vakantierooster van regio Midden/Zuid. Voor de exacte data raadpleeg hiervoor het vakantierooster op de website.
 • Bij maandelijkse betalingen dient het verschuldigde lesgeld vooraf te worden voldaan op rekening NL 54 RABO 0320 7630 48 t.n.v. Regina op Muziek. De betreffende factuur wordt u per mail toegezonden.
 • De docente kan in overleg met de leerling de les verplaatsen.
 • Bij verhindering van de leerling, mits 24 uur van te voren doorgegeven, is het mogelijk in dezelfde week een inhaal les af te spreken.
 • De leerling meldt zich af bij ziekte. Na vier weken aaneengesloten absentie hoeft er geen lesgeld meer betaald te worden.
 • Bij ziekte van de docent langer dan drie weken aaneengesloten, wordt het lesgeld gerestitueerd.
 • Van elke leerling ontvang ik graag de volgende gegevens:
  • Naam
  • E-mailadres
  • Mobiel telefoonnummer
 • De opzegtermijn voor het beëindigen van de lessen is een volle maand.

Tarieven voor organist

Standaard kerkdienst:
€ 70,00
Kerkdienst op feestdagen (zoals Pasen/Pinksteren/Kerst):
€ 80,00
Uitvaartdienst
€ 110,00

Meerprijs:

Orgelbegeleiding bij koor/solist in standaard kerkdienst of op feestdagen
€ 25,00
Repeteren met koor/solist, thuis of in de kerk
€ 42,50 per uur
Overleg/advies met familie over bv. muziekkeuze bij uitvaart
€ 42,50 per uur

Alle bedragen zijn inclusief btw.