Tarieven

Voor het seizoen 2023-2024 zijn de tarieven

Leerlingen tot 21 jaar€93,00 per maand
Leerlingen vanaf 21 jaar€112,53 per maand
Leerlingen vanaf 21 jaar en 1x per 14 dagen les€63,53 per maand
Aanschaf van een 10 Lessenkaart van 30, 45 of 60 minuten per lesop aanvraag

Tarieven voor organist

Standaard kerkdienst:
v.a. € 82,50
Kerkdienst op feestdagen (zoals Pasen/Pinksteren/Kerst):v.a. € 92,50
Uitvaartdienst:v.a. € 110,00

Meerprijs

Orgelbegeleiding bij koor/solist in standaard kerkdienst of op feestdagen€ 25,00
Repeteren met koor/solist, thuis of in de kerk€ 55,00 per uur
Overleg/advies met familie over bv. muziekkeuze bij uitvaart€ 55,00 per uur

Als vergoeding voor reiskosten wordt er €0,37 per kilometer in rekening gebracht
Alle bedragen zijn inclusief btw.

Voorwaarden

 • De tarieven zijn, voor zover van toepassing, inclusief btw.
 • Het maandtarief wordt gefactureerd in 10 termijnen te weten van september t/m juni. Over de maanden juli en augustus betaalt u geen lesgeld en is er een zomerstop.
 • Het verschuldigde lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan op rekening NL 54 RABO 0320 7630 48 t.n.v. Regina op Muziek met een betalingstermijn van 14 dagen. De betreffende factuur wordt u per mail toegezonden.
 • De tarieven zijn gebaseerd op 36 lessen per jaar.
 • De lessen duren een half uur en worden in principe wekelijks gegeven.
 • De docent kan in overleg met de leerling de les verplaatsen.
 • Bij verhindering van de leerling, minimaal 48 uur van te voren doorgegeven, kun je een inhaal-les af spreken. Deze inhaal-les dient in dezelfde week of uiterlijk een week later plaats te vinden en is alleen mogelijk wanneer er binnen het bestaande lesrooster ruimte is (bv. vanwege een afmelding). Als bovenstaande niet lukt dan vervalt de inhaal-les.
 • De leerling meldt zich af bij ziekte. Na vier weken aaneengesloten absentie hoeft er geen lesgeld meer betaald te worden en vervalt je vaste lestijd.
 • Bij ziekte van de docent wordt er voor vervanging gezorgd wanneer de absentie langer duurt dan twee weken aaneengesloten. Als blijkt dat vervanging niet mogelijk is dan vindt restitutie van het vooruitbetaalde lesgeld plaats vanaf de 3e les.
 • Het lesrooster loopt zoveel mogelijk parallel met het vakantierooster van regio Midden. Voor de exacte data raadpleeg hiervoor het vakantierooster op mijn website.
 • Van elke leerling ontvang ik in ieder geval graag de volgende gegevens:
  • Naam
  • E-mailadres
  • Mobiel telefoonnummer
  • Een ondertekend inschrijfformulier
 • De opzegtermijn voor het beëindigen van de lessen bedraagt 1 kalendermaand.
Regina portret

© Copyright - Regina op Muziek | website - studio ZOO